Nou llibre: La Il·luminació, l'Ideal del desenvolupament humà d'Urgyen Sangharàkshita

Enviado por Vimokkhadipa el 17 Febrero 2015 (21:15)

Títol: La Il·luminació, l'Ideal del desemvolupament humà (http://librosbudistas.com/libro/la-il-luminacio-l-ideal-de-desenvolument-huma)

Hi ha vertaders ideals dignes de guiar el progrés humà? Partint dels diferents significats possibles de la paraula "ideal", aquest llibre ens presenta un model singular: l'ideal de la Il·luminació. S'analitza llavors aquest ideal, així com dos dels camins que condueixen al mateix: la Meditació i la Comunitat Espiritual. Es concedeix un èmfasi especial a l'aplicació pràctica del pensament budista. El text està basat en un cicle de conferències donades a Nova Zelanda. És un llibre de gran claredat i senzillesa en el qual s'aprecia la seua perspicàcia més i més amb cada lectura.

Agraïments:

En primer lloc donar les gràcies a Xavier Mas-Masiá i Ramon Rosselló per la seua entrega i dedicació desinteressada traduint aquest llibre a la nostra llengua. A Dharmakirti pel seu assessorament en l'edició i la publicitat. 

Volem donar les gràcies al Centre Budista de Londres per permitre la utilització de la imatge de portada i a Amalamati per la seua intercessió i recolzament per editar el primer llibre de Sangharàkshita en valencià.

A Mònica Tamarit per l'assistència tècnica amb la correcció de textos.

A l'editorial "Olé libros" per facilitar aquesta edició.

Editat pel Centre Budista de València i librosbudistas.com